افشای اطلاعات با اهمیت - ( سایر اطلاعات با اهمیت - تثبیت مالکیت زمین میدان بسیج - گروه ب ) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ پیوست ۱ پیوست ۲
پرداختی مبلغ حق تقدمهای مربوط به تیرماه با یک ماه تاخیر انجام خواهد گرفت .
بسمه تعالی بدینوسیله به اطلاع سهامداران محترم می‌رساند، جهت مشاهده جلسه مجمع عمومی عادی دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ در ساعت ۱۵:۰۰ روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ بصورت الکترونیکی از لینک زیر استفاده نمایید         پخش زنده
خرید 50.5% سهام هلدینگ مجتمع فولاد صائب تبریز