بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می نماید تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت که راس ساعت 2بعد از ظهر روز چهارشنبه مورخ 99/12/12 در محل سالن همایش پویش  به آدرس  : تهران  - خیابان شیخ بهایی جنوبی -خیابان ایران شناسی -شهرک والفجر-خیابان نهم -ساختمان ماره 2سازمان مدیریت صنعتی -طبقه سوم  با دستور زیر تشکیل می گردد حضور به هم  رسانید  
جهت ورود به بخش مدیریت سامانه اطلاع رسانی سهامداران نام کاربری و رمز عبور خود را با رعایت حروف بزرگ و کوچک وارد نمایید. ورود
پرداختی مبلغ حق تقدمهای مربوط به تیرماه با یک ماه تاخیر انجام خواهد گرفت .
بدینوسیله به اطلاع کلیه صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان یا نمایندگان قانونی آنها می رساند که سود سهام مربوط به سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه 1399 به سهامدارانی که در زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/11/29 سهامدار شرکت بوده اند .
خرید 50.5% سهام هلدینگ مجتمع فولاد صائب تبریز