تبریز - ارتش جنوبی - نرسیده به
چهارراه باغشمال-نبش کوچه استاد شهریار-پ1
04135546549
info@azarbayjanid.com
شنبه تا چهارشنبه از 8 الی 14/30
پنج شنبه از ساعت 8 الی 13/30

اطلاعات مالی

گزارش کنترل داخلی شرکت 1401/12/29

زمان بندی پرداخت سود دوره 12ماهه 1401/12/29

مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرس داخلی

صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت تجارت کولاک تبریز 1401/12/29

صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت راه گشا تجارت 1401/12/29

صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت آذر توسعه مسکن 1401/12/29

صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت مجتمع فولاد صائب تبریز 1401/12/29

گزارش هیئت مدیره به مجمع 1401

یادداشت توضیحی صورت های مالی 1401/12/29

گزارش تفسیری مدیریت 1401/12/29

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام 1401/12/29

-------------------------------------------------------------------------------

دریافت فرم تکمیل اطلاعات سهامداری

مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ( آخرین تغییرات)

گزارش کنترل داخلی در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

صورتهای مالی حسابرسی شده ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ 

گزارش تفسیری مدیریت دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ 

صورتهای مالی حسابرسی شده ۳۱ شهریور ۱۳۹۹