تبریز - ارتش جنوبی - نرسیده به
چهارراه باغشمال-نبش کوچه استاد شهریار-پ1
04135546549
info@azarbayjanid.com
شنبه تا چهارشنبه از 8 الی 14/30
پنج شنبه از ساعت 8 الی 13/30

تصاویر مجمع دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹اسفند ۱۴۰۱

 مجمع دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان با نماد «وآذر»