خيابان شهيد بهشتي ( منصور سابق )
روبروي مسجد حاج احتشام - طبقه 2
04135266810
info@azarbayjanid.com
شنبه تا چهارشنبه از 8 الی 14/30
پنج شنبه از ساعت 8 الی 13/30

هيئت مديره و مدير عامل

 

 ردیف

   نام نام خانوادگی

                  نماینده

       سمت

1

بهزاد     مبارکی

       شرکت سرمایه گذاری هواپیمایی آتا

   رئیس هیئت مدیره

2

قایین     شاهعلی 

    ---------------------------------

   نائب رئیس هیئت مدیره

3

مهدی   سلیم زاده 

      شرکت سرمایه گذاری  فولاد گستر کوثر

    عضو هیئت مدیره

4

سجاد    ارتانی

      گروه کارخانجات یاقوت صنعت تبریز

    عضو هیئت مدیره

5

حامد    اسمعیلی

        مجتمع صنعتی فولاد گستر کوثر

  مدیرعامل  و عضو هیئت مدیره