خيابان شهيد بهشتي ( منصور سابق )
روبروي مسجد حاج احتشام - طبقه 2
04135266810
info@azarbayjanid.com
شنبه - پنجشنبه 8 الی 15
جمعه تعطیل

هيئت مديره و مدير عامل

لیست اعضای هیئت مدیره، سمت و صاحبان امضاء شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان

 

لیست اعضاء هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان

 

ردیف

نام نام خانوادگی

نماینده

سمت

1

مهدی کشاورز رمضانی

سرمایه گذاری هواپیمایی آتا

رئیس هیئت مدیره

2

عبداله اقرعی

سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز

نائب رئیس هیئت مدیره

3

بهزاد مبارکی

گروه توسعه سرمایه گذاری دریک

عضو هیئت مدیره

4

غلامرضا صادقیان

گروه صنعتی درپاد تبریز

عضو هیئت مدیره

5

حامد ستاک

فولاد گستر کوثر

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

    صاحبان امضاء :  مدیرعامل همراه با رئیس هیئت مدیره در غیاب رئیس با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره