خيابان شهيد بهشتي ( منصور سابق )
روبروي مسجد حاج احتشام - طبقه 2
04135266810
info@azarbayjanid.com
شنبه تا چهارشنبه از 8 الی 14/30
پنج شنبه از ساعت 8 الی 13/30

هيئت مديره و مدير عامل

لیست اعضاء هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان

ردیف

نام نام خانوادگی

نماینده

سمت

1

بهزاد مبارکی

شرکت  توسعه سرمایه گذاری  دریک

رئیس هیئت مدیره

2

عبداله اقرعی

شرکت سرمایه گذاری گسترش فولاد تبریز

نائب رئیس هیئت مدیره

3

غلامرضا صادقیان

شرکت صنعتی درپاد تبریز

عضو هیئت مدیره

4

محمدحسین حسن زاده

شرکت سرمایه گذاری هواپیمایی آتا

عضو هیئت مدیره

5

حامد اسمعیلی

شرکت سرمایه گذاری فولادگستر کوثر

مدیرعامل  و عضو هیئت مدیره