تبریز - ارتش جنوبی - نرسیده به
چهارراه باغشمال-نبش کوچه استاد شهریار-پ1
04135546549
info@azarbayjanid.com
شنبه تا چهارشنبه از 8 الی 14/30
پنج شنبه از ساعت 8 الی 13/30

شركت آذر توسعه مسکن

کنترل و نظارت، اجرا (پيمانکاري) و مشاوره در زمينه راه و ساختمان و تأسيسات ساختماني و شهري و کارهاي آبي و برقي، سد سازي و خريد و فروش مصالح ساختماني و ايجاد واحدهاي اين شرکت از سال 1382 به منظور انجام فعاليت در امور ساختماني، عمراني، مطالعاتي، طراحي، مسکوني و سرمايه گذاري و مشارکت در شرکتها و مؤسسات ساختماني و عمراني ، توليدي، بازرگاني، کشاورزي و ايجاد انواع شرکت و مشارکت با شرکتها با سرمايه مشترک (اعم از مشارکت مدني و حقوقي) در بخشهاي گوناگون اقتصادي و انجام خدمات مهندسي، مديريت، بازاريابي و غيره در ارتباط با موضوع فعاليت شرکت و بررسي و ارزيابي فني، مالي و اقتصادي طرحهاي عمراني و معدني و صنعتي و کشاورزي و خدماتي و تهيه اين طرحها تأسيس گرديده است.

شرکت سرمايه گذاري توسعه آذربايجان با داشتن 100% سهام بعنوان سهامدار اصلي و عمده شرکت محسوب مي گردد .

شرکت مذکور از دي ماه 86 بعنوان مجري پروژه هاي ساختماني شرکت سرمايه گذاري توسعه آذربايجان فعاليت مي نمايد .