تبریز - ارتش جنوبی - نرسیده به
چهارراه باغشمال-نبش کوچه استاد شهریار-پ1
04135546549
info@azarbayjanid.com
شنبه تا چهارشنبه از 8 الی 14/30
پنج شنبه از ساعت 8 الی 13/30

درخواست تکميل مشخصات سهامداران بابت پرداخت سود 1400/06/31 و 1399/06/31

درخواست تکميل مشخصات سهامداران بابت پرداخت سود 1400/06/31 و 1399/06/31