تبریز - ارتش جنوبی - نرسیده به
چهارراه باغشمال-نبش کوچه استاد شهریار-پ1
04135546549
info@azarbayjanid.com
شنبه تا چهارشنبه از 8 الی 14/30
پنج شنبه از ساعت 8 الی 13/30

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ 1401/04/30 و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1402/12/26 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی آیا در بیش از یک شرکت عضو موظف می باشد؟ آیا در بیش از 3 شرکت عضو غیر موظف می باشد؟
سرمايه گذاري هواپيمائي آتا سرمايه گذاري هواپيمائي آتا 10103968382 نادر زندي بهداد بيات 0520514564 رئیس هیئت مدیره غیر موظف کارشناسي ارشد مديريت خیر خیر
گروه سرمايه گذاري فولاد گستر کوثر گروه سرمايه گذاري فولاد گستر کوثر 10103349751 بهداد بيات مصطفي افشارطويناني 5889541692 عضو هیئت مدیره غیر موظف کارشناسي ارشد مديريت مالي خیر خیر
مجتمع صنعتي فولاد گستر کوثر مجتمع صنعتي فولاد گستر کوثر 10860395072 حيدرعلي مردم خواه محمد محبي کيا 0010729046 عضو هیئت مدیره غیر موظف کارشناسي ارشد حسابداري خیر خیر
گروه کارخانجات ياقوت صنعت تبريز گروه کارخانجات ياقوت صنعت تبريز 10200236256 مهدي موثقي مجيد صادقي 0066894921 عضو هیئت مدیره غیر موظف کارشناسي ارشد حسابداري خیر خیر
قايين شاهعلي قايين شاهعلي 1583056130 فاقد نماینده فاقد نماینده   نایب رئیس هیئت مدیره موظف کارشناسي ارشد حسابداري خیر خیر