تبریز - ارتش جنوبی - نرسیده به
چهارراه باغشمال-نبش کوچه استاد شهریار-پ1
04135546549
info@azarbayjanid.com
شنبه تا چهارشنبه از 8 الی 14/30
پنج شنبه از ساعت 8 الی 13/30

افشای اطلاعات با اهمیت

افشای اطلاعات با اهمیت - ( سایر اطلاعات با اهمیت - تثبیت مالکیت زمین میدان بسیج - گروه ب ) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

پیوست ۱

پیوست ۲