wrapper

اخبار کوتاه

×

خطا

مجموعه پیدا نشد

اخبار

  • زمانی که از بورس ارز صحبت می کنیم، منظور قرارداد آتی ارز و ابزارهای مشتقه ی تعریف شده روی ارزهای مختلف است؛ یعنی اوراق بهاداری که روی ارز قابل تعریف است، بنابراین فعلا معاملات نقدی ارزهای مختلف در دستور کار نیست.
  • به گفته مهسا رادفر شرکت هایی که دارایی فیزیکی کمتری دارند و شرایط تامین مالی بر مبنای این نوع دارایی ها را براساس انواع اوراق قبلی طراحی شده ندارند و در عوض بواسطه نوع عملیات خود دارای مطالبات بلندمدت یا منافع بلند مدت هستند می توانند از اوراق منفعت و خرید دین برای تامین مالی استفاده کنند.
  • به گفته بهادر بیژنی زمانی که نام بورس ایران در فهرست اعضای عادی آیسکو ذکر شود ، سرمایه گذاران خارجی اطمینان می یابند که بورس ما از استانداردهای لازم برخوردار است.