مجمع دوره مالی شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان با نماد «وآذر»     
افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تفاهم نامه واگذاری و انتقال ۳۰.۵ % سهام صائب تبریز- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) صدور مجوز افزایش سرمایه شرکت سرمايه گذاري توسعه آذربايجان اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۱ (حسابرسی شده) خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰