خيابان شهيد بهشتي ( منصور سابق )
روبروي مسجد حاج احتشام - طبقه 2
04135266810
info@azarbayjanid.com
شنبه - پنجشنبه 8 الی 15
جمعه تعطیل

شرکت پیاذر

تاريخچه تاسيس و فعاليت شركت

شرکت سهامي پياز و سبزي خشک کني در سال ۱۳۴۸ تاسيس و با شماره ۱۳۴۸۰ در تاريخ 28/7/1348 در اداره ثبت شرکتهاي تبريز به ثبت رسيد. در مرداد ماه سال ۱۳۵۱ با اخذ مجوز شماره 314350 از وزرات اقتصاد مورد بهره برداري قرار گرفته و با توليد ساليانه ۵۲۵ تن پياز خشک و ۱۶۰ تن سبزيجات خشک فعاليت خود را آغاز نمود. در سالهاي بعد تا سال مورد گزارش پروانه هاي بهره برداري توليد ۱۶۹ تن پودر سير، ۱۵ تن چاشني ماست و خيار، ۳۰۰ تن پودر کتلت گياهي ، ۱۵۰ تن پودر سيب زميني ، ۱۰۰ تن س.پ آماده، ۲۰۰ تن پودر نان سوخاري ، ۱۵۰ تن پودر آماده براي کتلت گوشتي ، ۷۵۰ تن پروتئين گياهي سويا، ۸۰۰ تن پودر آب گوجه فرنگي ، ۸۰۰ تن پودر آب پنير ، و ۶۰۰ تن پودر انواع آب ميوه در سال به پروانه هاي اوليه اضافه گرديده و توليد شده است.

در سال ۱۳۵۲ نام شرکت به شرکت سهامي خاص کشت و صنعت پياذر تغيير نام داده و در سال ۱۳۸۲ طي مجمع عمومي فوق العاده، نام شرکت به کشت و صنعت پياذر و نوع شرکت از سهامي خاص به سهامي عام تغيير يافت تا مقدمات پذيرش در سازمان بورس اوراق بهادار تهران فراهم آيد.

موضوع فعاليت شركت

موضوع فعاليت شرکت طبق ماده3 اساسنامه شرکت که منطبق با اساسنامه نمونه شرکتهاي بورس تدوين و تصويب شده است به طور خلاصه عبارت است از : ايجاد خط توليد خشک کني محصولات کشاورزي ، ايجاد خط توليد تهيه پودر محصولات غذائي و کشاورزي، ايجاد خط توليد بسته بندي محصولات غذائي و کشاورزي و ساير مبادلات مورد لزوم شرکت.

هدف از تاسيس شرکت روش خشک کني در صنايع غذايي يکي از بهترين روشهاي نگهداري مواد غذائي است که در اين روش هزينه عمل آوري نسبت به ساير روشها کمتر بوده و پس از عمل آوري نگهداري محصولات نيازي به تاسيسات برودتي و سردخانه و غيره ندارد و محصولات در انبار مناسب قابليت نگهداري را دارند.

يکي ديگر از اولويتهاي روش خشک کني نسبت به ساير روشها کاهش شديد وزن و حجم محصولات است که اين امر در مسائل ترابري و حمل ونقل و در زمينه حجم اشغالي انبارها خبلي مقرون بصرفه مي باشد. شرکت پياذر کليه سبزيجات برگي وغده اي را پس از انجام مراحل جداسازي مواد زائد(ساقه اضافي يا پوست مواد خارجي) شستشو در دفعات متعدد - خرد کني - بلانچينگ - خشک کرده و پس از کنترل کيفي و بازبيني نهائي بصورت خالص يا بصورت مخلوط بسته بندي کرده و جهت مصارف صنعتي در کارخانجات صنايع غذائي بعنوان مواد اوليه بصورت فله و جهت مصرف در آشپزخانه هاي منازل بصورت بسته بنديهاي کوچک به بازارهاي داخل و خارج عرضه مي نمايد.

نظر بر اينکه شرکت پياذر هم در داخل و هم در خارج از کشور بعنوان توليد کننده محصولات خشک غذائي با مارک آسان شهرت خوبي داشته و دارد لذا در سالهاي اخير در امر توسعه کارخانه، اقدام به خريد سيستم خشک کني اسپري دراير شده که با نصب و راه اندازي سيستم مذکور امکان خشک کني انواع مايعات منجمله : شير - آب پنير - کشک و ساير فراورده هاي لبني و آب ميوه جات و ساير مواد غذائي که به شکل مايع مي باشند امکان پذير شده است که در سال 83 توليد آزمايشي انجام شد و حتي تناژي از محصولات به بازار مصرف ارسال گرديد.

مرکز اصلي شرکت نيز در نزديکي خسروشهر و در 24 کيلومتري جنوب غربي تبريز واقع شده است .

تلفن كارخانه : 5 - 2682543 -0412